Číslo paragrafu: 1407

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Eucharistie je srdce a vrchol života církve, protože zde Kristus přidružuje svou církev a všechny její údy ke své oběti chvály a díkůvzdání, přinesené jednou provždy na kříži; prostřednictvím této oběti vylévá milosti spásy na své tělo, jímž je církev.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1361 - oběť chvály, eucharistie , chvála Boha , vykoupení , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
588 - spása, hřích-všeobecnost , celníci , hříšníci , Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti , světlo
789 - církev-Tělo Kristovo, údy-církve , církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-hlava církve , jednota-církve
193 - vyznání víry, život-církve , krédo , překonávat  
914 - zasvěcený život, život-církve , evangelijní rady , svatost  
1071 - liturgie-církev, život-církve , obřady liturgické , liturgie-společenství , znamení liturgická
15 - svátosti, spása , liturgie   
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
845 - církev-místo záchrany, spása , církev-jednota , smíření-s Bohem , archa
1282 - křest-nezasloužený dar, spása , svoboda , křesťanský život  
1283 - Boží milosrdenství, spása    
1409 - eucharistie-velikonoční oběť, spása , Ježíš Kristus-život a smrt   
1512 - pomazání-nemocných, spása , umírající , poslední pomazání , uzdravování nemocných