Číslo paragrafu: 1405

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):EUCHARISTIE - "ZÁRUKA BUDOUCÍ SLÁVY"
Nemáme bezpečnější záruku a zřejmější znamení této veliké naděje, těchto „nových nebes a nové země, kde bude mít svůj domov spravedlnost“ (2 Petr 3,13), než je právě eucharistie. Kdykoliv se totiž slaví toto tajemství, vždy „se uskutečňuje dílo našeho vykoupení“, a lámeme „tentýž chléb, který je lékem nesmrtelnosti, lékem, abychom nezemřeli, ale žili věčně v Ježíši Kristu“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1042 -  konec času, nové nebe, nová země, svět-obnova, vesmír-obnova 1000 -  vzkříšení-mrtvých, tělo-oslavené-podoba, eucaristie, proměnění-těla 

Vybrané dle klíčových slov:

1403 - eucharistie-záruka nebeské slávy, svět-pomíjející , večeře Páně , Boží království , druhý příchod Kristův
1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
587 - vykoupení, farizejové , chrám jeruzalémský , Zákon , Ježíš Kristus-vykupitel
1459 - zadostiučinění, spravedlnost , hříchy , uzdravení duše , pokání
1836 - ctnosti, spravedlnost    
1977 - Kristus, spravedlnost    
1024 - nebe, život-věčný , společenství lásky , život -s Nejsvětější Trojicí , Kristovo království
1025 - nebe, nebeské království, život-věčný , Kristovo království , společenství-s Kristem  
1029 - nebe, život-věčný , blažení , Boží vůle , radost
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1727 - blaženost, život-věčný    
2557 - touha-po Bohu, život-věčný    
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení , láska až do krajnosti , prázdný život  
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
716 - Duch svatý, Boží-plán (spásy) , spravedlnost , očištění srdcí  
1435 - pokání, následování Ježíše , spravedlnost , zpytování svědomí , kříž-každodení
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská