Číslo paragrafu: 1398

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):VELIKONOČNÍ HOSTINA
2. podnadpis:OVOCE PŘIJÍMÁNÍ
Eucharistie a jednota křesťanů. Před velebnost této svátosti svatý Augustin zvolá: „Ó, svátosti zbožnosti! Ó, znamení jednoty! Ó, pouto lásky!“ Čím bolestněji se pociťují rozdělení církve, která zabraňují společné účasti na stolu Páně, tím naléhavější jsou modlitby k Pánu za to, aby nadešly dny úplné jednoty těch, kteří v něho věří.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

817 -  bludy, církev, církev-jednota, církev-katolická, církve-roztržky

Vybrané dle klíčových slov:

775 - církev-jednota, církev-poslání , lidské pokolení , jednota  
810 - církev-jednota, jednota s Bohem , Nejsvětější Trojice-zdroj jednoty   
1647 - církev-jednota, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
1127 - modlitby-církve, svátosti-spásy , Duch svatý   
750 - vyznání výry, církev-jednota , církev-katolická , církev-svatá , církev-obecná
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
821 - církev, církev-jednota , církve-dialog , ekumenismus , křesťané-spolupráce
822 - církev, církev-jednota , smíření , dějiny , jednota-církve
823 - církev, církev-jednota , církev-svatá , oslava-Ježíše Krista , dějiny
824 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dějiny , jednota-církve
826 - církev, církev-jednota , církev-svatá , krev , povolání-k lásce
829 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dokonalost , Maria
276 - Boží-všemohoucnost, modlitby-církve , svědectví-Písma   
1196 - denní modlitba církve, modlitby-církve , oslava-Boha , modlitba-proseb  
1442 - odpuštění-hříchů, modlitby-církve , služba-církve , smíření , rozhřešení-hříchů
1499 - pomazání-nemocných, modlitby-církve , svátosti-uzdravování , utrpení Ježíše Krista , utrpení-lidské