Číslo paragrafu: 1393

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):VELIKONOČNÍ HOSTINA
2. podnadpis:OVOCE PŘIJÍMÁNÍ
Přijímání nás odděluje od hříchu. Kristovo tělo, které přijímáme ve svatém přijímání, „se vydalo za nás“, a krev, kterou pijeme, „byla prolita za mnohé na odpuštění hříchů“. Proto nás eucharistie nemůže spojit s Kristem, aniž by nás zároveň neočistila od spáchaných hříchů a nechránila nás proti hříchům budoucím: „‘Kdykoliv totiž jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně.’ Zvěstujeme-li smrt, zvěstujeme odpuštění hříchů. Jestliže pokaždé, když se prolévá jeho krev, prolévá se na odpuštění hříchů, musím ji vždycky přijímat, protože mi vždycky odpouští hříchy. Já, který hřeším, musím stále užívat léku.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

613 -  Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť, hříchy, vykoupení, oběť-Nové smlouvy

Vybrané dle klíčových slov:

1391 - svaté přijímání-ovoce, Ježíš Kristus-důvěrné spojení , život-věčný , vzkříšení  
1474 - očišťování, Boží děti , život-křesťanský , společenství-křesťanů  
976 - odpuštění-hříchů, hříchy , odpuštění-apoštolové , Duch svatý  
984 - odpuštění-hříchů, hříchy , Duch svatý , moc-odpouštět hříchy  
982 - odpuštění-hříchů, lítost , hříchy , zvrácenost , rozhřešení
1462 - odpuštění-hříchů, kněží , hříchy , pokání , svátost pokání a smíření
589 - odpuštění-hříchů, hříšníci , Ježíš Kristus-Boží Syn , hříchy , milosrdenství
985 - odpuštění-hříchů, křest , ekonomie spásy (božská)-křest , hříchy , křest-spojení s Kristem
986 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , kněží , hříchy  
1279 - odpuštění-hříchů, život-nový , kněžství-všeobecné , církev-členství , hříchy
977 - odpuštění-hříchů, křest , evangelium-hlásání , ospravedlnění , spása
979 - odpuštění-hříchů, klíče království , křest , možnost odpuštění , zlo
980 - odpuštění-hříchů, křest , smíření-s Bohem , svátost pokání a smíření , nutnost-svátosti pokání
981 - odpuštění-hříchů, moc klíčů , krev Kristova , lítost , obrácení
987 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , spása-dárce , duchovenstvo , ospravedlnění
1263 - odpuštění-hříchů, odputění-trestů za hříchy    
1441 - odpuštění-hříchů, Boží-moc , autorita Boha , odpuštění  
1442 - odpuštění-hříchů, modlitby-církve , služba-církve , smíření , rozhřešení-hříchů
1443 - odpuštění-hříchů, smíření-učinek , hříšníci-přijetí Ježíšem , odpuštění Boží , svátosti-uzdravování
1485 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , velikonoce