Číslo paragrafu: 1379

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOSTNÁ OBĚŤ: DÍKŮVZDÁNÍ, PAMÁTKA, PŘÍTOMNOST
2. podnadpis:PŘÍTOMNOST KRISTA SKRZE MOC JEHO SLOVA A DUCHA SVATÉHO
„Svatá zásoba“ (svatostánek) byla především určena k tomu, aby se v ní důstojně uchovávala eucharistie a aby mohla být donášena nemocným a nepřítomným mimo mši svatou. Tím, že církev prohloubila víru ve skutečnou přítomnost Krista v eucharistii, si uvědomila význam tiché adorace Pána, přítomného pod eucharistickými způsobami. Proto má být svatostánek umístěn na zvláště důstojném místě kostela a má být vybudován takovým způsobem, aby zdůrazňoval a ukazoval pravdu, že Kristus je skutečně přítomen v Nejsvětější svátosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2691 -  Boží-království, klanění, modlitba, modlitby-liturgické, modlitby-osobní

Vybrané dle klíčových slov:

1378 - eucharistie-úcta, eucharistické způsoby , bohopocta , klanění  
2095 - klanění, láska , láska-k Bohu , náboženství , stvoření (tvor)
2097 - klanění, láska , láska-k Bohu , Magnificat , modloslužba
2135 - klanění, láska , láska-k Bohu , úcta-k Bohu , Boží-láska
1418 - svátost-oltářní, eucharistie-úcta , adorace , Nejsvětější svátost  
347 - bohoslužba, klanění , sabat , úcta-k Bohu , sv.Benedikt
1078 - požehnání, klanění , Otec , Bůh-Stvořitel , díkuvzdání
2144 - Boží-jméno, klanění , strach , tajemství-Boží , vize
2626 - církev, klanění , modlitba , modlitby-církve , modlitby-křesťanské
2627 - církev, klanění , modlitba , modlitby-církve , požehnání
2691 - Boží-království, klanění , modlitba , modlitby-liturgické , modlitby-osobní
2781 - Bůh-Otec, klanění , modlitba , modlitba-Páně , požehnání
1178 - denní modlitba církve, pobožnosti , adorace , eucharistie , Nejsvětější svátost
333 - andělé, Ježíš Kritu , klanění , užba-Bohu  
2096 - Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel , klanění , láska , láska-k Bohu
2143 - Boží-jméno, důvěrný vztah s Bohem , klanění , oslava-Boha , paměť církve
2502 - Bůh-neviditelný, Bůh-Spasitel , klanění , krása , Maria-Matka Boží
2807 - Boží-jméno, chvála Boha , klanění , modlitba , modlitba-Páně
2855 - Boží-síla, doxologie , klanění , modlitba , modlitba-Páně
1330 - eucharistie, památka , Nejsvětější svátost , svatá a božská liturgie , Nejsvětější svátost