Číslo paragrafu: 1350

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):LITURGICKÉ SLAVENÍ EUCHARISTIE
2. podnadpis:PRŮBĚH SLAVENÍ
Předložení obětních darů (offertorium). Přinášejí se někdy v průvodu, chléb a víno, které kněz bude jménem Krista obětovat v eucharistické oběti, v níž se stanou jeho tělem a jeho krví. Je to úkon samého Krista při Poslední večeři, „když vzal chléb a kalich“. „Jen církev může přinášet Stvořiteli tuto čistou oběť tím, že mu s díkůvzdáním obětuje to, co pochází z jeho stvoření.“ Přinášení darů a jejich kladení na oltář přebírá Melchizedechův úkon a klade Stvořitelovy dary do Kristových rukou. On pak ve své oběti přivádí k dokonalosti všechny lidské pokusy přinášet oběti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1359 -  díkůvzdání, svátost spásy, chvála Boha, eucharistická oběť, eucharistie 614 -  Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy, neposlušnost, Boží-dar, oběť-Starého zákona

Vybrané dle klíčových slov:

1566 - obětní dary, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , tajemství-Kristovo
1589 - obětní dary, oslava-andělů , slabost , srdce Ježíšovo , svátost kněžství
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1362 - eucharistická oběť, velikonoční oběť , anamneze , modlitby-eucharistické , památka
1364 - eucharistická oběť, eucharistie , zpřítomění-oběti na kříži , památka , vyyloupení
1365 - eucharistická oběť, památka , eucharistie , Nová smlouva , odpuštění-hříchů
1366 - eucharistická oběť, zpřítomění-oběti na kříži , kněžství , vykoupení-ovoce , památka
1371 - eucharistická oběť, eucharistie , modlitba , modlitby-za zemřelé , zemřelí
1372 - eucharistická oběť, eucharistie , Ježíš Kristus-Vykupitel , obět-Ježíše Krista , shromáždění
1565 - eucharistická oběť, kněží , spása , svátost kněžství , svátosti
1621 - eucharistická oběť, krev Kristova , Nová smlouva , sebeobětování , souhlas
1651 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1683 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , matka , oběti
1689 - eucharistická oběť, eucharistie , liturgické slavnosti , liturgie , pohřeb-křesťanský
2747 - eucharistická oběť, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství
1351 - eucharistie, obětní dary , sbírka , dary , nouze
1357 - obětování, eucharistická oběť , eucharistie-Kristova přítomnost , tělo a krev Kristovi  
1545 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, eucharistická oběť , eucharistie , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-Vykupitel
1552 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, eucharistická oběť , kněží , kněžství-služebné , modlitby-církve
1654 - děti, eucharistická oběť , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti