Číslo paragrafu: 1349

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):LITURGICKÉ SLAVENÍ EUCHARISTIE
2. podnadpis:PRŮBĚH SLAVENÍ
Bohoslužba slova zahrnuje „spisy proroků“, to je Starý zákon, a „paměti apoštolů“, neboli jejich listy a evangelia; jež vybízí přijmout toto slovo „jako slovo Boží, jímž skutečně je“ (1 Sol 2,13), a uskutečňovat je, následují přímluvy za všechny lidi, podle apoštolova slova: „První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všechny lidi, za krále a za všechny, kdo mají moc“ (1 Tim 2,1-2).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1184 -  sedadlo-pro kněze, liturgie-řízení, katedra, ambon, Boží slovo-předčítání

Vybrané dle klíčových slov:

1154 - bohoslužba slova, čtení Písma , evangeliář , ambon , lekcionář
1688 - bohoslužba slova, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , smrt-křesťanská
2183 - bohoslužba slova, Den Páně , modlitba , vina , hříchy
81 - Boží-slovo, Písmo svaté , tradice-posvátná , hlásání , Duch svatý
86 - Boží-slovo, církev-učitelskýúřad , poklad víry , střežit  
101 - Boží-slovo, lidské slovo , dobrota , přiodiobnit , Slovo
103 - Boží-slovo, církev , eucharistie , úcta-k Bohu , Ježíš Kristus
104 - Boží-slovo, Písmo svaté , církev , lidské slovo , potrava-duchovní
113 - Boží-slovo, tradice-církevní , Duch svatý , Písmo svaté , smysl-duchovní
123 - Boží-slovo, Starý zákon , křesťané , marcionismus , Nový zákon
135 - Boží-slovo, Písmo svaté , inspirace   
1133 - Boží-slovo, víra    
2587 - Boží-slovo, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , tajemství
2653 - Boží-slovo, čtení Písma , křesťané , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie
2654 - Boží-slovo, kontemplace , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , potrava-duchovní
2716 - Boží-slovo, modlitba , modlitby-vnitřní , poslušnost víry , služebníci Boha
2835 - Boží-slovo, evangelium-hlásání , hlad , křesťané , modlitba
1346 - eucharistie-řád liturgie, bohoslužba slova , eucharistická bohoslužba , stůl slova , stůl těla Páně
124 - Nový zákon, Boží-slovo , církev , Ježíš Kristus , církev-apoštolská
131 - Boží-síla, Boží-slovo , křesťané , Písmo svaté , potrava-duchovní