Číslo paragrafu: 1318

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Na Východě se uděluje tato svátost hned po křtu a následuje účast na eucharistii; tato tradice podtrhuje jednotu tří svátostí uvedení do křesťanského života. V latinské církvi se tato svátost uděluje až po dosažení věku užívání rozumu a její slavení je obyčejně vyhrazeno biskupovi; tím se vyjadřuje, že tato svátost upevňuje církevní svazky.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1291 - biřmování-tradice, církev-římská , pomazání-dvojí , křest-pomazání olejem , rozvoj-církve
1292 - biřmování-tradice, biskup , společenství-s biskupem , jednota-svátostí , život-křesťanský
1298 - biřmování-tradice, liturgie-římská , sliby-křestní , vyznání víry  
1299 - biřmování-tradice, Bůh-Utěšitel , dary-Ducha svatého , rozum , láska
1300 - biřmování-tradice, epikleze , modlitby-liturgické , pečeť  
1313 - biřmování-tradice, biskupové , kněží , svědectví-o Bohu  
1307 - biřmování, tradice-latinská    
248 - Duch svatý, Filioque , tradice-východní , tradice-západní , Nejsvětější Trojice-tajemství
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
2667 - celníci, modlitba , modlitba-tradice , světlo , tradice-východní