Číslo paragrafu: 1298

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ZNAMENÍ A OBŘAD BIŘMOVÁNÍ
2. podnadpis:SLAVENÍ BIŘMOVÁNÍ
Když se biřmování slaví odděleně od křtu, jak tomu bývá v římském obřadu, liturgie svátosti začíná obnovou křestních slibů a vyznáním víry biřmovanců. Z toho jasně vyplývá, že biřmování navazuje na křest. Je-li křtěn dospělý, dostává ihned biřmování a přijímá tělo Páně.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1291 - biřmování-tradice, církev-římská , pomazání-dvojí , křest-pomazání olejem , rozvoj-církve
1292 - biřmování-tradice, biskup , společenství-s biskupem , jednota-svátostí , život-křesťanský
1299 - biřmování-tradice, Bůh-Utěšitel , dary-Ducha svatého , rozum , láska
1300 - biřmování-tradice, epikleze , modlitby-liturgické , pečeť  
1313 - biřmování-tradice, biskupové , kněží , svědectví-o Bohu  
1318 - biřmování-tradice, tradice-latinská , tradice-východní , svátosti uvedení do křeťanského života  
190 - vyznání víry, stvoření (proces) , vykoupení , posvěcení , Nejsvětějčí trojice
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
193 - vyznání víry, život-církve , krédo , překonávat  
197 - vyznání víry, křest , učení křesťanské , život , srdce
198 - vyznání víry, Bůh-Otec , Nejsvětější trojice , počátek , stvoření (proces)
325 - vyznání víry, Bůh-stvořitel , stvoření (proces) , svět-neviditelný , země
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život
13 - rozvržení, vyznání víry , svátosti , přikázání , modlitba
187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
188 - symbolon, vyznání víry , krédo , pravdy-víry , katecheze
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
199 - Bůh-Otec, vyznání víry , nejdůležitější , Desatero , přikázání
1242 - křest, liturgie-východní , liturgie-římská , pomazání , obřady latinské
1686 - liturgické slavnosti, liturgie , liturgie-římská , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady