Číslo paragrafu: 1260

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):NEZBYTNOST KŘTU
„Kristus totiž zemřel za všechny, a protože poslední povolání člověka je ve skutečnosti jen jedno, totiž božské, musíme být přesvědčeni, že Duch svatý dává všem možnost, aby se přičlenili k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem, který zná jen Bůh.“ Každý člověk, který hledá pravdu a plní Boží vůli tak, jak ji poznává, může být spasen, i když nepoznal Kristovo evangelium a jeho církev. Dá se předpokládat, že by tyto osoby projevily výslovnou touhu po křtu, kdyby poznaly, že je nezbytný.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

848 -  víra, církev, cesta ke spáse, cesty-Boží, evangelium-hlásání

Vybrané dle klíčových slov:

1257 - spása-prostředky, nebe , evangelium-hlásání   
1258 - spása-prostředky, křest-krve , křest-touhy , smrt-křesťanská  
572 - velikonoční tajemství, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , proroctví , ukřižování  
654 - velikonoční tajemství, ospravedlnění , vzkříšení , vítězství-nad smrtí , Boží-děti
1076 - svátostná ekonomie, velikonoční tajemství , letnice , svátostná ekonomie , Ježíš Kristus-hlava církve
1239 - mystagogie, velikonoční tajemství , hříchy-odumření , Nejsvětější trojice  
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království
851 - cesta ke spáse, církev-evangelizace , poznání-pravdy , spása-všeobecnost , misie
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1104 - liturgie-zpřítomňováníudálostí, Duch svatý-Duch svatý a liturgie , velikonoční tajemství , slavení-liturgie , tajemství-liturgie
1200 - liturgie-jednota a odlišnost, tradice-liturgická , velikonoční tajemství , liturgie-odlišnost forem , Ježíš Kristus-slavný návrat
2659 - čas, modlitba , velikonoční tajemství , konec časů , plnost časů
2822 - Boží-vůle, modlitba , modlitba-Páně , poznání-pravdy , přikázání
624 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , sestoupení do pekel , velikonoční tajemství , Bílá sobota
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
856 - pohané, dobro , misie , očišťování , poznání-pravdy
542 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Boží-rodina , kříž , velikonoční tajemství
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství