Číslo paragrafu: 1241

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):JAK SE SLAVÍ SVÁTOST KŘTU?
2. podnadpis:MYSTAGOGIE SLAVENÍ
Pomazání svatým křižmem, vonným olejem posvěceným od biskupa, znamená dar Ducha svatého, který nově pokřtěný obdržel. Stal se křesťanem, to je „pomazaným“ Ducha svatého, přivtěleným ke Kristu a pomazaným na kněze, proroka a krále.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1294 -  olej katechumenů, olej nemocných, křižmo, pomazání, zasvěcení 1574 -  kalich, kněží, křižmo, povolání-církve, svátost kněžství 783 -  církev, církev-Boží lid, kněžské poslání, prorocké poslání, královské poslání

Vybrané dle klíčových slov:

1320 - křižmo, vkládání rukou , závazná formule-biřmování , pečeť  
1315 - dar Ducha svatého, křest a biřmování    
1531 - pomazání, pomazání-nemocných , svátosti-uzdravování , mazání olejem  
695 - Duch svatý-symboly, křižmo , pomazání-Duchem svatým , olej , vtělení
1316 - křest a biřmování, dar Ducha svatého , svědectví Kristu , boží synovství-prohloubení  
1293 - biřmování, pomazání , olej-symbolika , radost , uzdravení
1289 - Duch svatý-pmazán, Duch svatý-seslání , křižmo , pomazání  
1294 - olej katechumenů, olej nemocných , křižmo , pomazání , zasvěcení
1183 - svatostánek-umístění, Nejsvětější svátost-přechovávání , křižmo , oleje-posvátné , adorace
1574 - kalich, kněží , křižmo , povolání-církve , svátost kněžství
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
1242 - křest, liturgie-východní , liturgie-římská , pomazání , obřady latinské
1290 - biřmování-udělování, dvojitá svátost , ekonomie spásy (božská) , křest a břmování , křižmo
1150 - Stará smlouva, symboly , oběti , obřízka , pomazání
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání