Číslo paragrafu: 1231

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):JAK SE SLAVÍ SVÁTOST KŘTU?
2. podnadpis:UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Kde se křest dětí stal běžně rozšířenou formou slavení svátosti, se toto slavení sloučilo v jediný úkon, který zahrnuje velmi zkráceně přípravné úseky uvedení do křesťanského života. Pro tuto svou povahu vyžaduje křest dětí katechumenát, který se prodělává po křtu. Nejde jen o to, že je nezbytné poučování po křtu, nýbrž že se musí rozvíjet křestní milost spolu s růstem osoby. To je vlastní oblast katechismu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

13 -  rozvržení, vyznání víry, svátosti, přikázání, modlitba

Vybrané dle klíčových slov:

1285 - uvedení do křesťanského života, život-křesťanský , biřmování-potřebnost k životu   
1212 - uvedení do křesťanského života, křest , biřmování , eucharistie , život-křesťanský
1211 - uvedení do křesťanského života, svátosti uzdravení , svátosti-křesťanského společenství , eucharistie , podobnost
1248 - křest-dospělých, uvedení do křesťanského života , život podle evangelia , život-křesťanský , učedníci
1232 - křest, uvedení do křesťanského života , různost kultur , iniciace , život-křesťanský
1247 - katechumenát, uvedení do křesťanského života , biřmování , eucharistie  
1306 - biřmování, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
2008 - zásluhy, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
2757 - modlitba, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
1210 - svátosti-církve, život-křesťanský , Ježíš Kristus , život z víry , uzdravení
2046 - trpělivost, život-křesťanský , život-mravní , křesťanství , mravnost
1322 - eucharistie, kněžství-všeobecné , uvedení do křesťanského života , život-křesťanský  
2745 - modlitba, pramen-lásky , život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života
1255 - křest, rodiče , život-křesťanský , církev  
1324 - eucharistie, pramen-života , život-křesťanský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie  
1474 - očišťování, Boží děti , život-křesťanský , společenství-křesťanů  
2028 - povolání, svatost , život-křesťanský , křesťanství , poslání
985 - odpuštění-hříchů, křest , ekonomie spásy (božská)-křest , hříchy , křest-spojení s Kristem
2670 - křest, modlitba , ekonomie spásy (božská)-křest   
1233 - křest, biřmování , eucharistie , uvedení do křesťanského života