Číslo paragrafu: 1215

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):JAK SE NAZÝVÁ TATO SVÁTOST?
Tato svátost se také nazývá „koupelí znovuzrození a obnovení Duchem svatým“ (Tit 3,5), protože vyjadřuje a uskutečňuje ono zrození z vody a Ducha, bez něhož „nikdo nemůže vejít do Božího království“ (Jan 3,5).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1257 -  spása-prostředky, nebe, evangelium-hlásání  

Vybrané dle klíčových slov:

764 - Boží království, malé stádce , církev-ustanovení , modlitba  
732 - Duch svatý, letnice , Nejsvětější Trojice , Boží království , poslední časy
865 - Boží-lid, církev-naplnění , konec časů , Boží království , svatí
935 - apoštolové, nástupci apoštolů-biskupové , evangelium hlásání , Boží království  
1168 - velikonoční třídění, liturgický rok , milostivé léto Páně , Boží království , pramen-světla
1403 - eucharistie-záruka nebeské slávy, svět-pomíjející , večeře Páně , Boží království , druhý příchod Kristův
577 - horské kázaní, Zákon , proroci , Ježíš Kristus-život a učení , Boží království
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království