Číslo paragrafu: 1214

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):JAK SE NAZÝVÁ TATO SVÁTOST?
Nazývá se křest podle hlavního obřadu, kterým se vykonává: křtít (řecky „baptizein“) znamená „pohroužit“, „ponořit“. „Ponoření“ do vody je symbolem pohřbení katechumena do Kristova smrti, z níž povstává skrze vzkříšení s ním jako „nové stvoření“ (2 Kor 5,17; Gal 6,15).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

628 -  Ježíš Kristus, křest, život-nový, umřít hříchu, křesťané

Vybrané dle klíčových slov:

1125 - obřady, svátosti , autorita církve  , svátosti-víry
1265 - nové stvoření, Boží dítě , údy-Kristova těla , přirozenost-božská  
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry  
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
1131 - liturgie, obřady , milost   
1234 - mystagogie, obřady , zasvěcení   
1573 - modlitby-liturgické, obřady , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
2180 - Den Páně, obřady , přikázání , svátky , závazky
1227 - Kristova smrt, vzkříšení , život-nový , ospravedlnění  
2741 - modlitba, vzkříšení    
522 - Ježíš Kristus-příchod, oběti , obřady , proroci , Stará smlouva
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
298 - Bůh-Stvořitel, hříšníci , vzkříšení , světlo-víry , život
557 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, utrpení , vzkříšení , prorok , Jeruzalém
627 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , vzkříšení   
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo