Číslo paragrafu: 1211

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Podle této analogie budou vyloženy nejprve tři svátosti uvedení do křesťanského života (první kapitola), pak svátosti uzdravení (druhá kapitola), nakonec svátosti, které slouží společenství a poslání věřících (třetí kapitola). Tento postup není jistě jediný možný; umožňuje však vidět, že svátosti tvoří organismus, v němž každá z nich má svou životní roli. V tomto organismu zaujímá eucharistie jedinečné postavení, poněvadž je „svátost svátostí“: „ostatní svátosti jsou k ní zaměřeny jako ke svému cíli“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1374 -  eucharistie-přítomnost Kristova, eucharistie-vrchol svátostí, eucharistie-podstatné tělo Kristovo, podstatná přítomnost 

Vybrané dle klíčových slov:

1212 - uvedení do křesťanského života, křest , biřmování , eucharistie , život-křesťanský
1285 - uvedení do křesťanského života, život-křesťanský , biřmování-potřebnost k životu   
1322 - eucharistie, kněžství-všeobecné , uvedení do křesťanského života , život-křesťanský  
1324 - eucharistie, pramen-života , život-křesťanský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie  
1325 - eucharistie, život-božský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie , lámání chleba  
1330 - eucharistie, památka , Nejsvětější svátost , svatá a božská liturgie , Nejsvětější svátost
1334 - eucharistie, chléb a víno-ve Starém zákoně , mana , kalich požehnání , eucharistie-ustanovení
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království
1351 - eucharistie, obětní dary , sbírka , dary , nouze
1358 - eucharistie, díkuvzdání , obětní památka , eucharistie-přítomnost Krista  
1368 - eucharistie, Kristova oběť , oběť církve , církev-tělo Kristovo , utrpení
1370 - eucharistie, společenství církve , církev nebeská , Maria , světci
1373 - eucharistie, Ježíš Kristus-přítomnost , eucharistická přítomnost , Ježíš Kristus-v potřebných  
1377 - eucharistie, lámání chleba , eucharistie-Kristova přítomnost   
1390 - eucharistie, svaté přijímání-pod jednou způsobou , přijímání pod obojí , znamení liturgická  
1533 - eucharistie, křest , povolání , svět-evangelizace , učedníci
1247 - katechumenát, uvedení do křesťanského života , biřmování , eucharistie  
1231 - katechumenát-po křtu, uvedení do křesťanského života , život-křesťanský , ekonomie spásy (božská)-křest  
1232 - křest, uvedení do křesťanského života , různost kultur , iniciace , život-křesťanský
1248 - křest-dospělých, uvedení do křesťanského života , život podle evangelia , život-křesťanský , učedníci