Číslo paragrafu: 1195

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Církev na zemi ukazuje, že je spojena s nebeskou liturgií tím, že připomíná svaté, na prvním místě Matku Boží, pak apoštoly, mučedníky a ostatní svaté, ve stanovené dny liturgického roku; oslavuje Krista, protože dovršil spásu ve svých oslavených údech; jejich příklad ji pobízí na pouti k Otci.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1139 - liturgie-nebeská, tajemství-spásy , bohoslužba , církev  
1090 - liturgie-pozemská, liturgie-nebeská , Bůh-Spasitel , Jeruzalém-svaté město , bohoslužba
61 - patriarchové, proroci , světci , Starý zákon , liturgie
1173 - liturgický rok, oslava-mučedníků , světci , příklad-svatých , přímluva-svatých
2725 - duchovní boj, modlitba , světci , život-nový , společenství-svatých
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
2012 - povolání, svatost , poslání , světci  
1111 - liturgické úkony, liturgie-pozemská , svátosti , tajemství-spásy , liturgie-nebeská
313 - Boží-prozřetelnost, dobro , zlo , spása , světci
957 - společenství-svatých, památky-světců , církev-tři stavy , mučedníci , světci
1370 - eucharistie, společenství církve , církev nebeská , Maria , světci
2156 - křest, křesťané , křestní-jméno , přímluvy-svatých , světci