Číslo paragrafu: 1194

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Církev „rozvíjí v ročním okruhu celé Kristovo tajemství, a to od jeho vtělení a narození až k nanebevstoupení, k letnicím a k očekávání blaživé naděje a příchodu Páně“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1169 - liturgický rok, liturgie , Velikonoce , Svatý týden , tajemství-vzkříšení
1171 - liturgický rok, svátky , tajemství-vtělení , Vánoce , zjevení Páně
1172 - liturgický rok, Bohorodička , Maria-Matka církve , mariánský kult , plod vykoupení-nejvznešenější
1173 - liturgický rok, oslava-mučedníků , světci , příklad-svatých , přímluva-svatých
1163 - liturgická doba, liturgický rok , Den Páně , svátky , Velikonoce
1168 - velikonoční třídění, liturgický rok , milostivé léto Páně , Boží království , pramen-světla
1170 - Velikonoce-datum, liturgický rok , Velikonoce-rozdíl v slavení   
1176 - denní modlitba církve, liturgický rok , Písmo svaté-porozumění , žalmy-porozumění  
2698 - Den Páně, liturgický rok , liturgie , modlitba , modlitby-církve
1139 - liturgie-nebeská, tajemství-spásy , bohoslužba , církev  
1175 - denní modlitba církve, Den Páně , liturgický rok , modlitby-církve , nešpory
1174 - denní modlitba církve, chvála Boha , kněžství-všeobecné , liturgický rok , modlitby-církve
1111 - liturgické úkony, liturgie-pozemská , svátosti , tajemství-spásy , liturgie-nebeská
524 - Mesiáš-příchod, Bůh-Spasitel , advent , Ježíš Kristus-příchod , liturgický rok
1096 - liturgie-křesťanská, liturgie-židovská , denní modlitba církve , chvála Boha , liturgický rok
1177 - denní modlitba církve, hymny , čtení Písma , lectio divina , liturgický rok
1099 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , památka-slavení , svátosti , tajemství-spásy
1107 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , liturgie , společenství-s Nejsvětější Trojicí , tajemství-spásy