Číslo paragrafu: 1192

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Posvátné obrazy v našich kostelích a v našich domech mají probouzet a živit naši víru v Kristovo tajemství. Skrze obraz Krista a jeho díla spásy se klaníme jemu samotnému. Skrze posvátné obrazy Matky Boží, andělů a svatých uctíváme osoby, které jsou na nich zobrazeny.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1165 - tajemství-Kristovo, liturgická doba , liturgie , modlitby-církve , velikonoce
1161 - ikonografie křesťanská, liturgie-obrazy , obrazy posvátné , obrazy-Matky Boží , obrazy-svatých
1160 - liturgie-obrazy, obrazy posvátné , evangelium -hlásání , ikonografie křesťanská , obrazy-Krista
1159 - liturgie-obrazy, obrazy posvátné , vtělení , zobrazování Boha  
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
2131 - láska, láska-k Bohu , obrazy posvátné , tajemství-vtělení , uctívání-obrazů
2141 - láska, láska-k Bohu , obrazy posvátné , tajemství-vtělení , Boží-láska
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
1164 - liturgická doba, svátky , tajemství-Kristovo , liturgie  
1201 - liturgie-rozmanitost, rozvoj-církve , tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , věrnost-tradici
1203 - liturgické tradice, obřady-rozmanitost , tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , úcta-k liturgii
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
2074 - desatero, povinnosti , tajemství-Kristovo , víno , život-svatých
2718 - modlitba, modlitby-vnitřní , tajemství-Kristovo   
701 - Duch svatý-symboly, holubice , ikonografie křesťanská , columbárium  
477 - Bůh-neviditelný, Ježíš Kristus , obrazy-Krista , tělo-Kristovo , Kristus
2130 - archa, láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné , spása
2132 - láska, láska-k Bohu , modloslužba , obrazy posvátné , uctívání-obrazů
793 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , Velikonoce , tajemství-Kristovo , údy-Kristova těla