Číslo paragrafu: 1182

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDE SLAVIT?
Oltářem Nové smlouvy je kříž Páně, z něhož pramení svátosti velikonočního tajemství. Na oltáři, který je středem kostela, se zpřítomňuje pod svátostnými znameními oběť kříže. Je také stolem hostiny Páně, k níž je lid Boží pozván. V některých východních liturgiích je oltář také symbolem hrobu (Kristus opravdu zemřel a opravdu vstal z mrtvých).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

617 -  Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění, kříž, oběť-na kříži, Tridentský konil 1383 -  oltář, tajemství-eucharistie, eucharistie, stůl Páně, oběti

Vybrané dle klíčových slov:

1383 - oltář, tajemství-eucharistie , eucharistie , stůl Páně , oběti
1672 - kostely, liturgické slavnosti , liturgie , olej , oltář
1180 - kostely, náboženská svoboda , liturgie , bohoslužba  
1185 - kostely, křestní kaple , svěcená voda , zpovědnice , pokání
1199 - kostely, Nejsvětější Trojice-oslava , bohoslužba , oběť-přinášení , modlitba-místo
1181 - kostely-čistota, oltář , Boží dům , eucharistická oběť  
2655 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , modlitby-církve , modlitby-liturgické , oltář