Číslo paragrafu: 1181

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDE SLAVIT?
„Dům modlitby, v němž se slaví a uchovávají nejsvětější eucharistie, shromažďují se věřící a je uctíván přítomný Boží Syn, náš Spasitel, na obětním oltáři za nás obětovaný na pomoc i k útěše věřících, má se skvít čistotou a má být upravený pro modlitbu a posvátné obřady.“ V tomto „Božím domě“ ryzost a harmonie znamení, které jej vytvářejí, mají poukazovat na Krista, který je přítomen a působí na tomto místě.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2691 -  Boží-království, klanění, modlitba, modlitby-liturgické, modlitby-osobní

Vybrané dle klíčových slov:

1182 - oltář, kříž-Páně , hrob-Páně , kostely , stůl-hostiny Páně
1383 - oltář, tajemství-eucharistie , eucharistie , stůl Páně , oběti
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1362 - eucharistická oběť, velikonoční oběť , anamneze , modlitby-eucharistické , památka
1364 - eucharistická oběť, eucharistie , zpřítomění-oběti na kříži , památka , vyyloupení
1365 - eucharistická oběť, památka , eucharistie , Nová smlouva , odpuštění-hříchů
1366 - eucharistická oběť, zpřítomění-oběti na kříži , kněžství , vykoupení-ovoce , památka
1371 - eucharistická oběť, eucharistie , modlitba , modlitby-za zemřelé , zemřelí
1372 - eucharistická oběť, eucharistie , Ježíš Kristus-Vykupitel , obět-Ježíše Krista , shromáždění
1565 - eucharistická oběť, kněží , spása , svátost kněžství , svátosti
1621 - eucharistická oběť, krev Kristova , Nová smlouva , sebeobětování , souhlas
1651 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1683 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , matka , oběti
1689 - eucharistická oběť, eucharistie , liturgické slavnosti , liturgie , pohřeb-křesťanský
2747 - eucharistická oběť, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství
1350 - obětní dary, eucharistická oběť , dary-chleba a vína , offertorium  
1357 - obětování, eucharistická oběť , eucharistie-Kristova přítomnost , tělo a krev Kristovi  
1545 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, eucharistická oběť , eucharistie , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-Vykupitel
1552 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, eucharistická oběť , kněží , kněžství-služebné , modlitby-církve
1654 - děti, eucharistická oběť , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti