Číslo paragrafu: 1169

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDY SLAVIT?
2. podnadpis:LITURGICKÝ ROK
Proto velikonoce nejsou svátkem jako ty ostatní: je to „svátek svátků“, „slavnost slavností“, stejně jako eucharistie je svátost svátostí (velká svátost). Svatý Atanáš je nazývá „velkou nedělí“, jako Svatý týden se na Východě nazývá „Velký týden“. Tajemství vzkříšení, v němž Kristus zničil smrt, proniká svou mocnou energií náš starý čas, dokud mu všechno nebude podřízeno.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1330 -  eucharistie, památka, Nejsvětější svátost, svatá a božská liturgie, Nejsvětější svátost 560 -  Ježíš Kristus-vjezd do Jeruzaléma, Květná neděle, pascha, Svatý týden 

Vybrané dle klíčových slov:

1171 - liturgický rok, svátky , tajemství-vtělení , Vánoce , zjevení Páně
1172 - liturgický rok, Bohorodička , Maria-Matka církve , mariánský kult , plod vykoupení-nejvznešenější
1173 - liturgický rok, oslava-mučedníků , světci , příklad-svatých , přímluva-svatých
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
1209 - liturgie, apoštolská tradice , věrnost-tradici , svátosti  
1481 - liturgie, liturgie-byzantská , rozhřešení-formule , svátost pokání a smíření  
2698 - Den Páně, liturgický rok , liturgie , modlitba , modlitby-církve
1163 - liturgická doba, liturgický rok , Den Páně , svátky , Velikonoce
1168 - velikonoční třídění, liturgický rok , milostivé léto Páně , Boží království , pramen-světla
1170 - Velikonoce-datum, liturgický rok , Velikonoce-rozdíl v slavení   
1176 - denní modlitba církve, liturgický rok , Písmo svaté-porozumění , žalmy-porozumění