Číslo paragrafu: 1165

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDY SLAVIT?
2. podnadpis:LITURGICKÁ DOBA
Když církev slaví Kristovo tajemství, je tepem její modlitby jedno slovo: Dnes!, ohlas modlitby, kterou ji naučil její Pán, a ozvěna výzvy Ducha svatého. Toto „dnes“ živého Boha, do něhož je člověk povolán vstoupit, je „hodina“ Ježíšových velikonoc, jež se táhne celými dějinami a je jejich stěžejním bodem: „Život spočinul na všech bytostech a všichni byli zaliti velkým světlem; Východ východů vpadl do vesmíru a Ten, který byl dříve než „jitřenka“ a dříve než hvězdy, nesmrtelný a nesmírný, velký Kristus, září na všechny bytosti víc než slunce. Proto pro nás, kteří v něho věříme, nastává den světla, dlouhý, věčný, který už nezhasne: mystické velikonoce.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2659 -  čas, modlitba, velikonoční tajemství, konec časů, plnost časů 2836 -  čas, důvěra, modlitba, modlitba-Páně, sedm proseb 1085 -  velikonoční tajemství-nepomíjitelnost, liturgie, události dějin, ukřižování, zmrtvýchvstání

Vybrané dle klíčových slov:

1164 - liturgická doba, svátky , tajemství-Kristovo , liturgie  
1163 - liturgická doba, liturgický rok , Den Páně , svátky , Velikonoce
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1209 - liturgie, apoštolská tradice , věrnost-tradici , svátosti  
1481 - liturgie, liturgie-byzantská , rozhřešení-formule , svátost pokání a smíření  
1127 - modlitby-církve, svátosti-spásy , Duch svatý   
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
1192 - obrazy posvátné, tajemství-Kristovo , ikonografie křesťanská , obrazy-Krista , obrazy-svatých
1169 - liturgický rok, liturgie , Velikonoce , Svatý týden , tajemství-vzkříšení
1068 - církev-liturgie, liturgie , svědectví-o Bohu , život-víry , eucharistie
1077 - Ef 1,3-6, liturgie , duchovní dary-zdroj , láska , milost