Číslo paragrafu: 1145

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):JAK SLAVIT?
2. podnadpis:ZNAMENÍ A SYMBOLY
Slavení svátostí je protkáno znameními a symboly. Podle božské pedagogiky spásy má jejich význam své kořeny v díle stvoření a v lidské kultuře, upřesňuje se v událostech Staré smlouvy a plně se zjevuje v Kristově osobě a díle.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

53 -  Boží plán, Bůh-vztah s člověkem, sdílení, přijetí, Slovo-vtělené

Vybrané dle klíčových slov:

1908 - kultura, lidské společenství , obecné blaho , povinnosti , rodina
110 - literární druhy, kultura , svatopisci , texty-básnické , texty-historické
909 - laici, kultura , světské instituce , spravedlnost , život-mravní
1668 - kropení svěcenou vodou, kultura , liturgické slavnosti , liturgie , modlitba
1882 - instituce-společenské, kultura , lidské společenství , odpovědnost , politika
1917 - důvěra, kultura , lidské společenství , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2438 - krádež, kultura , láska , láska-k bližnímu , národy
2663 - církev-učitelský úřad, kultura , modlitba , modlitba-tradice , tradice-církevní
1146 - člověk, symboly , znamení , komunikace  
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
1150 - Stará smlouva, symboly , oběti , obřízka , pomazání
2184 - Den Páně, klid , kultura , odpočinek , práce
2344 - čistota, integrita-osobnosti , kultura , láska , láska-k bližnímu
2434 - hospodářská činnost, krádež , kultura , láska , láska-k bližnímu
2493 - hromadné sdělovací prostředky, informace , kultura , pravda , rozvoj-kulturní
2779 - Boží-jméno, Bůh-Otec , kultura , modlitba , modlitba-Páně
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1148 - viditelný svět, život-lidský , znamení , symboly , stvoření (tvor)
1295 - biřmování, pečeť , znamení   
1304 - "charakter" svátosti, pečeť , znamení