Číslo paragrafu: 1144

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDO SLAVÍ?
2. podnadpis:CELEBRANTI SVÁTOSTNÉ LITURGIE
Tímto způsobem je při slavení svátostí celé shromáždění „liturgem“, každý podle své funkce, ale „v jednotě Ducha“, který působí ve všech. „Při liturgické slavnosti každý služebník církve i každý věřící má v rámci své funkce konat jenom to, ale i všechno to, co mu přísluší z povahy věci a podle liturgických předpisů.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1198 - shromáždění-liturgické, kostel , svatá místa , nebeský Jeruzalém , církev
923 - zasvěcené panny, obřady liturgické , panenství , zasnoubení-Kristu , Consecratio virginum
1167 - Den Páně, liturgie , shromáždění-liturgické , vzkříšení-oslava , eucharistie
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1193 - neděle, den Páně , shromáždění-liturgické , bohoslužba , den vzkříšení
1074 - liturgie-zdroj a cíl, katecheze , obřady liturgické , shromáždění-liturgické , svátosti
1071 - liturgie-církev, život-církve , obřady liturgické , liturgie-společenství , znamení liturgická
1190 - bohoslužba-slova, liturgie , obřady liturgické , Boží slovo  
1207 - liturgie-rozmanitost, liturgie-kultura , obřady liturgické   
1140 - liturgické úkony, svátost jednoty , údy-církve , shromáždění-liturgické  
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1097 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží-děti , eucharistie , kultura , shromáždění-liturgické
1098 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , milost , přilnutí-ke Kristu , shromáždění-liturgické
1677 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , bohoslužba , obřady liturgické