Číslo paragrafu: 1141

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDO SLAVÍ?
2. podnadpis:CELEBRANTI SVÁTOSTNÉ LITURGIE
Shromáždění, které slaví liturgii, je společenství pokřtěných, kteří „jsou svým znovuzrozením a pomazáním od Ducha svatého posvěcení na duchovní chrám a na svaté kněžstvo, aby každým skutkem jako křesťané přinášeli duchovní oběti“. Toto „všeobecné kněžství“ je kněžství Krista, jediného Kněze, na němž se podílí všechny jeho údy: „Matka církev si velmi přeje, aby všichni věřící byli vedeni k plné, uvědomělé a aktivní účasti na liturgických úkonech, jak ji vyžaduje sama povaha liturgie. K takové účasti je křesťanský lid jako ‘vyvolený rod, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví’ (1 Petr 2,9) mocí křtu oprávněn i zavázán.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1120 -  svátosti, služba-církve, spása, kněžství-služebné  1268 -  křest, kněžství-veobecné, prorocké poslání, královské poslání, údy-církve

Vybrané dle klíčových slov:

662 - Ježíš Kristus-kněžství, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , velesvatyně , kříž , liturgie-zdroj
1137 - Ježíš Kristus-kněžství, liturgie , pramen-života , Velekněz , bohoslužba
1142 - Ježíš Kristus-kněžství, kněží , liturgie , služba-církve  
1121 - kněžství, křest , biřmování , pečeť , svátosti
1657 - kněžství, liturgické slavnosti , liturgie , matka , modlitba
2233 - kněžství, láska , láska-k bližnímu , povolání , radost
2758 - kněžství, modlitba , modlitba-Kristova , svátosti  
187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
871 - křesťané, křest , poslání , povolání , Boží lid
872 - křesťané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
1671 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
1681 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , naděje , pohřeb-křesťanský
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2707 - křesťané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
784 - církev-kněžství, Ježíš Kristus-kněžství , kněžství-všeobecné , křest  
1348 - eucharistické shromáždění, Ježíš Kristus-kněžství , biskup-in persona Christi , bohoslužba-předsedající , amen
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
803 - vyvolený národ, kněžství , svatost , vyvolení  
878 - posvátná služba, kněžství , povolání , služba-církve , svědectví-o Bohu