Číslo paragrafu: 1139

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDO SLAVÍ?
2. podnadpis:CELEBRANTI NEBESKÉ LITURGIE
Duch a církev nám dávají možnost podílet se na této nebeské liturgii, když ve svátostech slavíme tajemství spásy.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1195 - liturgie-nebeská, světci , svátky světců , oslava-Krista v údech , světci-příklad
347 - bohoslužba, klanění , sabat , úcta-k Bohu , sv.Benedikt
1136 - bohoslužba, Ježíš Kristus , nebeská liturgie   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon
247 - církev, církev-římská , církve-pravoslavné , Filioque , koncily
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
751 - církev, církev-Boží lid , shromáždění , dějiny  
753 - církev, církev-symboly , rodina , tělo Kristovo , tajemství-církve
755 - církev, církev-pole , církev-symboly , církev-vinice , Bůh-hospodář