Číslo paragrafu: 1138

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDO SLAVÍ?
2. podnadpis:CELEBRANTI NEBESKÉ LITURGIE
Na službě chvály Bohu a na naplnění jeho plánu se podílejí všichni „obnovení“ v Kristu: nebeské mocnosti, všechno stvoření (čtyři živé bytosti), služebníci Staré i Nové smlouvy (čtyřiadvacet starců), nový Boží lid (sto čtyřiačtyřicet tisíc), zvláště mučedníci, „kteří byli zabiti pro Boží slovo“ (Zj 6,9), nejsvětější Matka Boží, a konečně tak „veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků“ (Zj 7,9).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

335 -  andělé, bytosti-duchové, církev, liturgie, oslava-andělů 1370 -  eucharistie, společenství církve, církev nebeská, Maria, světci

Vybrané dle klíčových slov:

959 - chvála Boha, církev-tři stavy , rodina-Božích dětí , společenství-svatých , liturgie -nebeská
1670 - chvála Boha, liturgické slavnosti , liturgie , oslava-Boha , požehnání
2171 - chvála Boha, Izrael , odpočinek , peníze , sabat
2589 - chvála Boha, modlitba , oslava-Boha , požehnání , Starý zákon
2687 - chvála Boha, kontemplace , modlitba , pramen-duchovního života , přímluvy
347 - bohoslužba, klanění , sabat , úcta-k Bohu , sv.Benedikt
1136 - bohoslužba, Ježíš Kristus , nebeská liturgie   
920 - poustevníci, chvála Boha , pokání , ticho , život-zasvěcený
1174 - denní modlitba církve, chvála Boha , kněžství-všeobecné , liturgický rok , modlitby-církve
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
2098 - duch, chvála Boha , láska , láska-k Bohu , modlitba
2579 - důvěra, chvála Boha , lítost , Mesiáš , modlitba
2807 - Boží-jméno, chvála Boha , klanění , modlitba , modlitba-Páně
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
1081 - požehnání-spása, liturgie-odpověď Bohu , chvála Boha   
1083 - Boží-požehnání, liturgie-odpověď Bohu , chvála Boha , prosba o Ducha svatého , oběť-církve
1359 - díkůvzdání, svátost spásy , chvála Boha , eucharistická oběť , eucharistie
1360 - díkuvzdání, eucharistie , chvála Boha , vykoupení , posvěcení
1361 - oběť chvály, eucharistie , chvála Boha , vykoupení , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi
1139 - liturgie-nebeská, tajemství-spásy , bohoslužba , církev