Číslo paragrafu: 1135

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Katecheze liturgie zahrnuje především pochopení svátostné ekonomie (první kapitola). V tomto světle se zjevuje novost jejího slavení. Tato kapitola se tedy bude zabývat slavením svátostí církve. Bude vysvětleno, co je v různých liturgických tradicích společné pro slavení sedmi svátostí; co má každá z nich zvláštního, to bude vysvětleno následně. Tato základní katecheze slavení svátostí odpoví na první otázky, které věřící kladou, mluví-li se o této věci: — kdo slaví? — jak slaví? — kdy slavit? — kde slavit?

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1209 - liturgie, apoštolská tradice , věrnost-tradici , svátosti  
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
1481 - liturgie, liturgie-byzantská , rozhřešení-formule , svátost pokání a smíření  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
15 - svátosti, spása , liturgie   
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1124 - svátosti, svátosti-víry , zákon modlitby , víra