Číslo paragrafu: 1126

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ VE SVÁTOSTECH CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOSTI VÍRY
Ostatně, vzhledem k tomu, že svátosti vyjadřují a rozvíjejí společenství víry v církvi, je lex orandi jedno z podstatných měřítek k hodnocení dialogu, který se snaží znovu dosáhnout jednoty křesťanů.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

815 -  apoštolská posloupnost, církev, církev-jednota, církev-katolická, čas

Vybrané dle klíčových slov:

1124 - svátosti, svátosti-víry , zákon modlitby , víra  
15 - svátosti, spása , liturgie   
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
780 - církev-svátost spásy, svátosti , církev-společenství s Bohem , Boží-lid  
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
1125 - obřady, svátosti , autorita církve  , svátosti-víry
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1562 - svátost kněžství, svátosti , svěcení-kněží , biskupové  
1590 - svátost kněžství, svátosti , biskupové , duchovenstvo  
1598 - svátost kněžství, svátosti , biskupové , duchovenstvo  
1638 - svátost manželství, svátosti , sňatek   
13 - rozvržení, vyznání víry , svátosti , přikázání , modlitba
774 - církev, církev-tajemství , svátosti , Kristus-tajemství spásy , tajemství
1092 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská) , svátosti , tajemství-Kristovo