Číslo paragrafu: 1114

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ VE SVÁTOSTECH CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVY SVÁTOSTI
„Opírajíce se o učení svatých Písem, apoštolských tradic a o jednomyslné smýšlení … Otců“, vyznáváme, „že všechny svátosti Nového zákona ustanovil náš Pán, Ježíš Kristus“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1117 - svátosti-ustanovení, svátosti-církve , tajemství-Boží , svátosti-počet , svátosti a Duch svatý
19 - Písmo svaté, citace , poznámky , porozumění  
97 - Písmo svaté, tradice-posvátné , Boží-slovo , církev  
109 - Písmo svaté, svatopisci , vykladač(exegeta) , zjevení , úmysl
115 - Písmo svaté, smysl , čtení Písma , církev , tradice
134 - Písmo svaté, Ježíš Kristus , kniha , naplnění  
137 - Písmo svaté, výklad , Duch svatý , svatopisci , spása
141 - Písmo svaté, církev , úcta-k Písmu svatému , život-křesťanský , tělo Páně
1511 - pomazání-nemocných, svátosti-ustanovení , nemoce , Jakub-apoštol , uzdravování nemocných
1116 - svátosti-Boží dílo, svátosti-Kristovy , církev , Nová smlouva  
58 - smlouva, Písmo svaté , svatost , Ábel , Melchizedech
80 - tradice-posvátná, Písmo svaté , pramen-božský , svět-konec , církev
81 - Boží-slovo, Písmo svaté , tradice-posvátná , hlásání , Duch svatý
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
84 - Poklad víry, Písmo svaté , tradice-posvátné , apoštolové , biskupové
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
102 - Slovo, Písmo svaté , svatopisci , čas , celý
104 - Boží-slovo, Písmo svaté , církev , lidské slovo , potrava-duchovní
106 - inspirace, Písmo svaté , svaté knihy , autor-lidský  
107 - svatopisci, Písmo svaté , pravda , spása , inspirace