Číslo paragrafu: 1110

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Církev v liturgii chválí Boha Otce a klaní se mu jako zdroji všeho požehnání stvoření a spásy, kterým nás zahrnul ve svém Synu, aby nám dal Ducha synovství.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
1209 - liturgie, apoštolská tradice , věrnost-tradici , svátosti  
1481 - liturgie, liturgie-byzantská , rozhřešení-formule , svátost pokání a smíření  
505 - Ježíš Kristus-nový Adam, přijetí za Boží děti , narození-z Boha , život-z Boha , Maria-panenství
1129 - Nová smlouva, přijetí za Boží děti , svátosti-spásy , spása  
2009 - Boží-spravedlnost, přijetí za Boží děti , přirozenost-božská , zásluhy , život-věčný
1068 - církev-liturgie, liturgie , svědectví-o Bohu , život-víry , eucharistie
1077 - Ef 1,3-6, liturgie , duchovní dary-zdroj , láska , milost
1082 - požehnání, liturgie , dar-Ducha svatého , Slovo  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1085 - velikonoční tajemství-nepomíjitelnost, liturgie , události dějin , ukřižování , zmrtvýchvstání