Číslo paragrafu: 1104

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):DUCH SVATÝ A CÍRKEV V LITURGII
2. podnadpis:DUCH SVATÝ ZPŘÍTOMŇUJE KRISTOVO TAJEMSTVÍ
Křesťanská liturgie nepřipomíná pouze události, které byly příčinou naší spásy: ona je aktualizuje, zpřítomňuje. Kristovo velikonoční tajemství se slaví, a ne opakuje; opakují se jednotlivé liturgické celebrace; v každé z nich dochází k vylití Ducha svatého, který zpřítomňuje jediné tajemství.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1085 -  velikonoční tajemství-nepomíjitelnost, liturgie, události dějin, ukřižování, zmrtvýchvstání

Vybrané dle klíčových slov:

1091 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , víra , svátosti , spolupráce-s Duchem svatým
1092 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská) , svátosti , tajemství-Kristovo  
1094 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, předobrazy , mana na poušti , potopa , přechod Rudým mořem
1097 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží-děti , eucharistie , kultura , shromáždění-liturgické
1098 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , milost , přilnutí-ke Kristu , shromáždění-liturgické
1099 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , památka-slavení , svátosti , tajemství-spásy
1101 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, chápání-duchovní , liturgie , lektoři , Boží slovo
1102 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží slovo , liturgie , víra-odpověď člověka , společenství víry
1105 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , krev Kristova , liturgie , obětní dary
1106 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , anamneze , tělo Kristovo , krev Kristova
1107 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , liturgie , společenství-s Nejsvětější Trojicí , tajemství-spásy
1108 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, společenství-s Kristem , liturgie-cíl , Boží děti-shromažďování  
1109 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , oběť-věřících , svědectví-církve  
1112 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, setkání-s Kristem , liturgie , zpřítomňování  
572 - velikonoční tajemství, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , proroctví , ukřižování  
654 - velikonoční tajemství, ospravedlnění , vzkříšení , vítězství-nad smrtí , Boží-děti
1093 - liturgie-Starý zákon, Duch svatý-Duch svatý a liturgie , modlitby-liturgické , Izrael , liturgické prvky
1100 - Boží slovo, Duch svatý-Duch svatý a liturgie , modlitby-liturgické , Písmo svaté , liturgie
1076 - svátostná ekonomie, velikonoční tajemství , letnice , svátostná ekonomie , Ježíš Kristus-hlava církve
1239 - mystagogie, velikonoční tajemství , hříchy-odumření , Nejsvětější trojice