Číslo paragrafu: 110

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Písmo svaté
Odstavec:Duch svatý, vykladatel Písma
Abychom pochopili záměr svatopisců, je nutno brát v úvahu poměry v jejich době i jejich kulturu, „literární druhy“ tehdy užívané, způsob chápání, vyjadřování a vyprávění obvyklý v jejich době. „Jinak totiž podávají a vyjadřují pravdu texty v různém smyslu historické, jinak texty prorocké nebo básnické, ještě jinak další druhy slovního projevu.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1145 - kultura, výchova-Boží , symboly , znamení  
1908 - kultura, lidské společenství , obecné blaho , povinnosti , rodina
107 - svatopisci, Písmo svaté , pravda , spása , inspirace
909 - laici, kultura , světské instituce , spravedlnost , život-mravní
1668 - kropení svěcenou vodou, kultura , liturgické slavnosti , liturgie , modlitba
1882 - instituce-společenské, kultura , lidské společenství , odpovědnost , politika
1917 - důvěra, kultura , lidské společenství , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2438 - krádež, kultura , láska , láska-k bližnímu , národy
2663 - církev-učitelský úřad, kultura , modlitba , modlitba-tradice , tradice-církevní
109 - Písmo svaté, svatopisci , vykladač(exegeta) , zjevení , úmysl
2184 - Den Páně, klid , kultura , odpočinek , práce
2344 - čistota, integrita-osobnosti , kultura , láska , láska-k bližnímu
2434 - hospodářská činnost, krádež , kultura , láska , láska-k bližnímu
2493 - hromadné sdělovací prostředky, informace , kultura , pravda , rozvoj-kulturní
2779 - Boží-jméno, Bůh-Otec , kultura , modlitba , modlitba-Páně
102 - Slovo, Písmo svaté , svatopisci , čas , celý
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
1097 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží-děti , eucharistie , kultura , shromáždění-liturgické
1740 - člověk-svoboda, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda , kultura , nespravedlnost
137 - Písmo svaté, výklad , Duch svatý , svatopisci , spása