Číslo paragrafu: 11

Část: Předmluva
Účelem tohoto katechismu je předložit uspořádaný a souhrnný výklad podstatných a základních složek katolického učení, jak o víře, tak o morálce, a to ve světle 2. vatikánského koncilu a celkové tradice církve. Jeho hlavními prameny jsou Písmo svaté, svatí Otcové, liturgie a učitelský úřad církve. Katechismus je určen k tomu, aby sloužil jako „vodítko pro katechismy a kompendia, které se připravují v různých zemích“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

36 - církev-učitelský úřad, světlo-rozumu , Bůh-zjevený , Bůh-poznání , Boží obraz
889 - církev-učitelský úřad, nadpřirozený smysl pro víru , neomylnost církve , smysl pro víru , víra-apoštolská
890 - církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti , neomylnost církve , mravy a víra , omyl
892 - církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad , papež , biskupové , neomylnost církve
1554 - církev-učitelský úřad, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
2366 - církev-učitelský úřad, láska , láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství
2663 - církev-učitelský úřad, kultura , modlitba , modlitba-tradice , tradice-církevní
490 - církevní otcové, Eva , Maria-matka Boží , souhlas-Mariin , anděl-Gabriel
1557 - církevní otcové, duchovní dary , kněží , svátost kněžství , svátosti
2181 - církevní otcové, Den Páně , dispenz , eucharistická oběť , eucharistie
2697 - církevní otcové, čas , modlitba , modlitby-křesťanské , život-modlitby
2705 - církevní otcové, duch , modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání
18 - katechimus, souhrný výklad , katollická víra , odkazy  
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad , spisy apoštolské , křest , modlitby-církve
1592 - církev, církev-učitelský úřad , kněží , kněžství-služebné , správa-pastorální
1792 - autorita církve, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , obrácení
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve
2031 - církev, církev-učitelský úřad , eucharistická oběť , modlitby-liturgické , pramen-milosti
2032 - církev, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-hlava církve , soud-církve , spása
2038 - církev, církev-učitelský úřad , člověk-důstojnost , morálka křesťanská , teologie