Číslo paragrafu: 1076

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
V den letnic, sesláním Ducha svatého, se církev viditelně představila světu. Dar Ducha zahajuje nový čas „rozdávání tajemství“: čas církve, v němž Kristus zjevuje, zpřítomňuje a sdílí své dílo spásy prostřednictvím liturgie své církve, „dokud on nepřijde“ (1 Kor 11,26). V tomto čase církve Kristus nyní žije a působí ve své církvi a s ní novým způsobem, vlastním této nové době. Působí prostřednictvím svátostí a to nazývá společná tradice Východu i Západu „svátostnou ekonomií“; ta pak spočívá ve sdílení (nebo „udělování“) plodů Kristova velikonočního tajemství při slavení „svátostné“ liturgie církve. Je proto důležité objasnit nejprve toto „svátostné udělování“ (první kapitola); tím se pak jasněji ozřejmí povaha a podstatné rysy slavení liturgie (druhá kapitula).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

739 -  svátosti, Duch svatý, církev-církev a Duch svatý, údy-Kristova těla 

Vybrané dle klíčových slov:

572 - velikonoční tajemství, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , proroctví , ukřižování  
654 - velikonoční tajemství, ospravedlnění , vzkříšení , vítězství-nad smrtí , Boží-děti
731 - letnice, Duch svatý-seslání , Velikonoce , Duch svatý-božská osoba  
1302 - letnice, Duch svatý-seslání    
792 - Ježíš Kristus-hlava církve, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , stvoření (proces) , údy-Kristova těla
1239 - mystagogie, velikonoční tajemství , hříchy-odumření , Nejsvětější trojice  
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království
732 - Duch svatý, letnice , Nejsvětější Trojice , Boží království , poslední časy
1226 - církev, letnice , apoštolové , Petr (apoštol)  
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování
2623 - církev, letnice , modlitba , modlitby-církve , život-modlitby
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1104 - liturgie-zpřítomňováníudálostí, Duch svatý-Duch svatý a liturgie , velikonoční tajemství , slavení-liturgie , tajemství-liturgie
1200 - liturgie-jednota a odlišnost, tradice-liturgická , velikonoční tajemství , liturgie-odlišnost forem , Ježíš Kristus-slavný návrat
1260 - spása-prostředky, poznání-pravdy , velikonoční tajemství   
2659 - čas, modlitba , velikonoční tajemství , konec časů , plnost časů
767 - církev-poslání, církev-ustanovení , letnice , misionářské povolání , spása
1288 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání , letnice  , Petr (apoštol)
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně