Číslo paragrafu: 1048

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):NADĚJE V NOVÉM NEBE A NOVOU ZEMI
„Neznáme čas, kdy dospěje ke svému konci země a lidstvo, ani způsob přeměny vesmíru. Tento viditelný svět zohyzděný hříchem sice pomine, ale dostává se nám poučení, že Bůh připravuje nový příbytek, novou zemi, ve které přebývá spravedlnost a jejíž blaženost naplní a převýší všechny touhy lidského srdce po pokoji.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

673 -  eschatologie, Ježíš Kristus-slavný návrat, druhý příchod Krista-čas  

Vybrané dle klíčových slov:

1046 - vesmír-obnova, vykoupení-komplexní , stvoření (proces) , člověk a svět , život-věčný
1148 - viditelný svět, život-lidský , znamení , symboly , stvoření (tvor)
1047 - svět-obnova, vesmír-obnova , viditelný svět , Ježíš Kristus-oslavení  
1044 - nebeský Jeruzalém, vesmír-obnova , bolest , nemoce , smrt
1060 - konec světa, vesmír-obnova , život-věčný , Bůh-všechno ve všem  
1147 - rozum, vesmír , viditelný svět , znamení  
337 - oslava-Boha, Bůh-Stvořitel , stvoření (proces) , viditelný svět , stvořený svět
338 - Bůh-Stvořitel, existence , čas , viditelný svět , stvoření (proces)
340 - Bůh-stvořitel, nerovnosti , tvorové-vzájemná závislost , viditelný svět , stvoření (tvor)
1042 - konec času, nové nebe , nová země , svět-obnova , vesmír-obnova
339 - Bůh-Stvořitel, dobro , nezřízenost , dokonalost , viditelný svět