Číslo paragrafu: 1045

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):NADĚJE V NOVÉM NEBE A NOVOU ZEMI
Co se týká člověka, bude v tomto dovršení konečně zcela uskutečněna jednota lidského pokolení, kterou chtěl Bůh již od stvoření, a ustanovil putující církev v dějinách „jakoby svátostí“ této jednoty. Ti, kteří budou spojeni s Kristem, vytvoří společenství vykoupených, „svaté město“ Boží (Zj 21,2), „choť Beránkovu“ (Zj 21,9). Toto společenství už nebude zraňováno hříchem, necudnostmi, sobectvím, které ničí nebo zraňují pozemské společenství lidí. Blažené patření, v němž se bude Bůh nevyčerpatelným způsobem otevírat vyvoleným, bude nevysychajícím pramenem věčného štěstí míru a vzájemného sdílení.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

775 -  církev-jednota, církev-poslání, lidské pokolení, jednota  1404 -  eucharistie-přítomnost Krista ve světě, druhý příchod Kristův, naděje na věčnou slávu, věčný život 

Vybrané dle klíčových slov:

1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
1778 - naděje, odpovědnost , povinnosti , přirozený mravní zákon , rozum
1028 - transcendence-Boha, patření na Boha , oblažující patření , život-věčný , nebe
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
2519 - čistota, patření na Boha  , srdce-čistota , vize
1024 - nebe, život-věčný , společenství lásky , život -s Nejsvětější Trojicí , Kristovo království
1025 - nebe, nebeské království, život-věčný , Kristovo království , společenství-s Kristem  
1029 - nebe, život-věčný , blažení , Boží vůle , radost
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1727 - blaženost, život-věčný    
2557 - touha-po Bohu, život-věčný    
274 - Boží-všemohoucnost, naděje , víra , rozum  
2016 - církev-matka, naděje , svatost , vytrvalost , život-víry
1274 - pečeť, křest , patření na Boha , věrnost-křtu  
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce
2548 - Boží-přísliby, dobro , patření na Boha , štěstí , žádostivost
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1060 - konec světa, vesmír-obnova , život-věčný , Bůh-všechno ve všem