Číslo paragrafu: 1041

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):POSLEDNÍ SOUD
Poselství posledního soudu volá k obrácení, pokud Bůh ještě lidem dává „dobu příhodnou, den spásy“ (2 Kor 6,2. Vnuká svatou Boží bázeň. Podněcuje k úsilí o spravedlnost Božího království. Hlásá „blaženou naději“ (Tit 2,13) na návrat Pána, který „přijde v onen den, aby došel slávy ve svých věřících a aby na sebe soustředil obdiv u všech, kdo víru přijali (2 Sol 1,10).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1432 -  pokání, srdce-nové, Boží láska, spása, hříchy-odpor k nim 2854 -  ďábel, modlitba, modlitba-Páně, peklo, podsvětí

Vybrané dle klíčových slov:

678 - Poslední soud, milost-odmítání , bližní , nevíra , smýšlení srdce
682 - Poslední soud, milost-odmítání , smýšlení srdce , Ježíš Kristus-soudce  
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1040 - Poslední soud, Ježíš Kristus-slavný návrat , Boží-spravedlnost , Boží-láska , poslední cíl
1059 - Poslední soud, skutky , Ježíš Kristus-soudce , lidé  
1434 - obrácení, pokání , modlitba , půst , almužna
2027 - obrácení, zásluhy , život-věčný   
1831 - Boží-bázeň, ctnosti , Duch svatý , Duch svatý-dary , moudrost
1845 - Boží-bázeň, ctnosti , Duch svatý-dary , moudrost , rada
677 - Boží vítězství, Poslední soud , zlo , církev-následování Krista , Nevěsta Kristova
679 - Ježíš Kristus-soudce, Poslední soud , milost-odmítání , věčná smrt , život-pozemský
1072 - liturgie-míst v životě církve, obrácení , evangelizace , liturgie-služba jednotě  
1229 - křest, obrácení , vyznání víry , vylití Ducha svatého  
1423 - svátost obrácení, obrácení , pokání , svátost pokání , lítost
1470 - soud Boží, obrácení , pokání , svátost pokání a smíření , volba
1490 - návrat-k Bohu, obrácení , lítost , hříchy-odpor k nim , předsevzetí
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
545 - Boží-království, hříšníci , obrácení , milosrdenství , Ježíš Kristus-život veřejný