Číslo paragrafu: 1040

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):POSLEDNÍ SOUD
Poslední soud nastane ve chvíli Kristova slavného návratu. Jen Otec zná jeho hodinu a den; on sám rozhodne, kdy má přijít. Skrze svého Syna Ježíše tehdy pronese své konečné slovo nad celými dějinami. Poznáme poslední smysl celého díla stvoření a celé ekonomie spásy a pochopíme obdivuhodné cesty, po kterých Boží prozřetelnost vedla každou věc k jejímu poslednímu cíli. Poslední soud ukáže, že Boží spravedlnost vítězí nad všemi nespravedlnostmi spáchanými jeho tvory a že Boží láska je silnější než smrt.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

637 -  sestoupení do pekel, smrt, spravedliví, zemřelí, nebe 314 -  Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel, cesty-Boží, dějiny, hříchy

Vybrané dle klíčových slov:

678 - Poslední soud, milost-odmítání , bližní , nevíra , smýšlení srdce
682 - Poslední soud, milost-odmítání , smýšlení srdce , Ježíš Kristus-soudce  
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1041 - Poslední soud, obrácení , Boží-bázeň , úsilí-o spravedlnost  
1059 - Poslední soud, skutky , Ježíš Kristus-soudce , lidé  
681 - Ježíš Kristus-slavný návrat, konečné vítězství , dobro , zlo , Poslední soud
674 - Ježíš Kristus-slavný návrat, obrácení židů , eschatologie , vzkříšení z mrtvých , Boží-lid
1861 - Boží-spravedlnost, hříchy , hříchy-smrtelné , lítost , milost
1953 - Boží-spravedlnost, dokonalost , mravní-zákon , zákon přirozený , lidská práva
1987 - Boží-spravedlnost, hříchy , křest , milost , ospravedlnění
1991 - Boží-spravedlnost, milost , ospravedlnění   
2009 - Boží-spravedlnost, přijetí za Boží děti , přirozenost-božská , zásluhy , život-věčný
2543 - Boží-spravedlnost, proroci , úmysly , žádostivost , dychtivost
2830 - Boží-spravedlnost, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , potrava-materiální
218 - Boží-láska, láska , nevěrnost , Izrael , proroci
219 - Boží-láska, Izrael , láska , Syn Boží , nevěrnost
220 - Boží-láska, Láska , věčnost , smilování  
221 - Boží-láska, Bůh-láska , plnost časů , tajemství-Boží , Syn Boží
231 - Boží-láska, zjevení , PRAVDA , slitování , milost