Číslo paragrafu: 1024

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):NEBE
Tento dokonalý život, toto společenství života a lásky s Nejsvětější Trojicí, s Pannou Marií, s anděly a všemi blaženými se nazývá „nebe“. Nebe je konečným cílem a uskutečněním nejhlubších tužeb člověka, stav svrchovaného a konečného štěstí.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

260 -  jednota-božská, Nejsvětější trojice, radost, duše, bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice 326 -  stvoření (proces), stvoření (tvor), nebe, země  2734 -  důvěra, důvěra-synovská, modlitba, modlitby-prosebné, přímluvy 1718 -  blahoslavenství, lidské pokolení, srdce, touha-po štěstí, život-věčný

Vybrané dle klíčových slov:

1029 - nebe, život-věčný , blažení , Boží vůle , radost
1026 - nebe, společenství-s Bohem , vykoupení , přivtělení-ke Kristu , život-věčný
1027 - nebe, společenství-s Bohem , nebe-obrazy , ráj , život-věčný
1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
1257 - spása-prostředky, nebe , evangelium-hlásání   
1025 - nebe, nebeské království, život-věčný , Kristovo království , společenství-s Kristem  
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1727 - blaženost, život-věčný    
2557 - touha-po Bohu, život-věčný    
326 - stvoření (proces), stvoření (tvor) , nebe , země  
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1045 - jednota-lidského pokolení, patření na Boha , život-věčný , naděje , štěstí-věčné
1060 - konec světa, vesmír-obnova , život-věčný , Bůh-všechno ve všem  
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života , život-věčný , sv.Tomáš Akvinský , úmluva
1222 - přechod přes Jordán, Země zaslíbená , život-věčný , Nová smlouva  
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1391 - svaté přijímání-ovoce, Ježíš Kristus-důvěrné spojení , život-věčný , vzkříšení  
1721 - blaženost, přirozenost-božská , život-věčný