Číslo paragrafu: 1019

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Ježíš, Boží Syn, dobrovolně za nás podstoupil smrt úkonem naprostého a svobodného podrobení se vůli Boha, našeho Otce. Svou smrtí přemohl smrt, a tak otevřel všem lidem možnost ke spáse.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
588 - spása, hřích-všeobecnost , celníci , hříšníci , Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti , světlo
15 - svátosti, spása , liturgie   
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
845 - církev-místo záchrany, spása , církev-jednota , smíření-s Bohem , archa
1282 - křest-nezasloužený dar, spása , svoboda , křesťanský život  
1283 - Boží milosrdenství, spása    
1409 - eucharistie-velikonoční oběť, spása , Ježíš Kristus-život a smrt   
1512 - pomazání-nemocných, spása , umírající , poslední pomazání , uzdravování nemocných
1949 - blahoslavenství, spása    
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon , spása , Kristus , modlitba
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek