Číslo paragrafu: 1018

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Následkem prvotního hříchu člověk musí podstoupit „tělesnou smrt, které by byl ušetřen, kdyby nebyl zhřešil“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
625 - smrt, duše-Kristova , hrob Ježíše Krista , Ježíš Kristus-pohřbení , vzkříšení
1007 - smrt, život , naléhavost života , smysl-existence  
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel , odplata za hřích , poslední nepřítel  
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
1022 - smrt, soud-soukromý , očišťování-duše , nebeská blaženost , zavržení
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud
637 - sestoupení do pekel, smrt , spravedliví , zemřelí , nebe
402 - hřích, smrt , spása , odsouzení-lidstva , ospravedlnění
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
612 - Getsemany, smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , hříchy , život-věčný
624 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , sestoupení do pekel , velikonoční tajemství , Bílá sobota
629 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , vykoupení   
636 - sestoupení do pekel, smrt , vítězství-nad smrtí , ďábel  
997 - vzkříšení-těla, smrt , duše , tělo-oslavené  
1009 - Ježíš Kristus, smrt , vítězství-nad smrtí , proměna smrti , požehnání
1051 - soud-soukromý, smrt , odplata , Ježíš Kristus-soudce , život-věčný
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše