Číslo paragrafu: 1016

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Při smrti se duše odděluje od těla, ale při vzkříšení Bůh navrátí našemu proměněnému tělu nepomíjející život tím, že je spojí s naší duší. Jako Kristus je vzkříšen a žije navěky, tak i my všichni vstaneme z mrtvých v poslední den.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
1018 - smrt, následek hříchu , smrt-nutnost  , zemřelí
625 - smrt, duše-Kristova , hrob Ježíše Krista , Ježíš Kristus-pohřbení , vzkříšení
1007 - smrt, život , naléhavost života , smysl-existence  
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel , odplata za hřích , poslední nepřítel  
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
1022 - smrt, soud-soukromý , očišťování-duše , nebeská blaženost , zavržení
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud
364 - tělo, člověk , duše , Boží obraz , důstojnost-člověka
990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
1711 - duše, duše-duchová , rozum   
2332 - duše, láska , láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost
2562 - duše, liturgické úkony , modlitba , smlouva , srdce lidské
997 - vzkříšení-těla, smrt , duše , tělo-oslavené  
1017 - vzkříšení-těla, tělo-nepomíjející , tělo-zduchovnělé   
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
637 - sestoupení do pekel, smrt , spravedliví , zemřelí , nebe
402 - hřích, smrt , spása , odsouzení-lidstva , ospravedlnění
413 - ďábel, smrt , závist , svět