Číslo paragrafu: 1004

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVO A NAŠE VZKŘÍŠENÍ
2. podnadpis:VZKŘÍŠENÍ S KRISTEM
V očekávání onoho dne se již tělo i duše věřícího podílí na důstojnosti, že je „v Kristu“; odtud pramení požadavek úcty k vlastnímu tělu, ale i k tělu bližního, zvláště když trpí: „Tělo je pro Pána a Pán pro tělo. A Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí také nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? … Proto už nepatříte sami sobě … Oslavujte proto Boha svým tělem“ (1 Kor 6,13-15.19-20).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

364 -  tělo, člověk, duše, Boží obraz, důstojnost-člověka 1397 -  chudí, svaté přijímání, communio, eucharistie-bratrství, eucharistie-milosrdenství

Vybrané dle klíčových slov:

991 - vzkříšení-mrtvých, víra-křesťanská , Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání   
992 - vzkříšení-mrtvých, naděje-na vzkříšení , věrnost-Boha , makabejští mučedníci , úmluva
993 - vzkříšení-mrtvých, víra-ve vzkříšení , saduceové , farizeové  
994 - vzkříšení-mrtvých, Ježíš Kristus-vzkříšení a život , víra-záruka vzkříšení , poslední den  
995 - vzkříšení-mrtvých, svědectví-o Bohu , naděje křesťanská , svědek-Kristův  
996 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , smrtelnost-těla , zmrtvýchvstání-odpor  
998 - vzkříšení-mrtvých, věčný život , zavržení , zlo , špatné skutky
999 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , tělo-zduchovnělé , Ježíš Kristus-oslavené tělo  
1000 - vzkříšení-mrtvých, tělo-oslavené-podoba , eucaristie , proměnění-těla  
1003 - vzkříšení-mrtvých, křest-spojení s Kristem , tělo Kristovo , poslední den , eucharistie
1015 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , spása , vykoupení-těla  
1609 - bolest, hříšníci , láska-manželská , pád-člověka , přilnutí
2215 - bolest, děti-úcta k rodičům , láska , láska-k bližnímu , matka
2277 - bolest, eutanazie , láska , láska-k bližnímu , úcta-k Bohu
2279 - bolest, eutanazie , láska , láska-k bližnímu , umírající
666 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, údy-Kristova těla , naděje-na Boží království   
747 - Duch svatý-vylití, údy-Kristova těla , církev , Nejsvětější Trojice-společenství s lidmi  
974 - Maria-nanebevzetí, údy-Kristova těla , nanebevzetí , vzkříšení , Panna Maria
2045 - Ježíš Kristus-poznání, údy-Kristova těla , život-mravní , mravnost , poznání-Boha
385 - zlo, utrpení , zjevení , milost , sv.Augustin