Číslo paragrafu: 10

Část: Předmluva
Nelze se tedy divit, že se za nového dynamismu po 2. vatikánském koncilu (který papež Pavel VI. považoval za velký katechismus moderní doby) znovu soustředila pozornost na církevní katechezi. Dokazují to: „Všeobecné katechetické direktorium“ z roku 1971, zasedání biskupské synody věnované evangelizaci (1974) a katechezi (1977) a jim odpovídající apoštolské exhortace „Evangelii nuntiandi“ (1975) a „Catechesi tradendae“ (1979). Mimořádné zasedání biskupské synody z roku 1985 žádalo, „aby byl sestaven katechismus nebo kompendium všeho katolického učení, a to jak věrouky, tak i morálky“. Svatý otec Jan Pavel II. přijal toto přání vyjádřené biskupskou synodou a uznal, že „plně odpovídá opravdové potřebě všeobecné církve a místních církví“. Přičinil se též, aby se toto přání synodálních otců uskutečnilo.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

5 - katecheze, výchova , učení křesťanské , život-křesťanský  
6 - katecheze, cíle , církev-pastorační poslání , víra , misionářství
7 - katecheze, růst církve , život církve , Boží-plán (spásy)  
8 - katecheze, církevní otcové , vzor katecheze   
2688 - katecheze, mládí , modlitba , modlitba-smysl , modlitby-liturgické
4 - předávání víry, katecheze , víra , Kristovo tělo  
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
1074 - liturgie-zdroj a cíl, katecheze , obřady liturgické , shromáždění-liturgické , svátosti
1696 - cesta ke spáse, katecheze    
1698 - Boží-přísliby, katecheze , oslava-Ježíše Krista , srdce , život-duchovní
1971 - horské kázání, katecheze , katecheze-apoštolská , mravní-zákon , Nový zákon
2226 - farnosti, katecheze , láska , láska-k bližnímu , povolání
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
2065 - církev, desatero , katecheze , tradice-církevní , církevní přikázání
132 - církev-pastorační poslání, Písmo svaté , teologie , katecheze , kázání
2049 - církev, církev-učitelský úřad , desatero , katecheze , kázání
188 - symbolon, vyznání víry , krédo , pravdy-víry , katecheze
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze